Антонио - Представям се...

Антонио 4а клас - нищо общо със страшния скелет по-горе, нали? Много трудолюбив, търпелив, винаги пълен с идеи и с готовност да помага на другите.