Георги - Представям се...

 

Истинският Георги е сериозен, вглъбен и много любознателен.