ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИГРИ

АЛЕКСАНДЪР НЕДКОВ - 4 А КЛАС

ОТКРИВАНЕ НА ЗАКОНОМЕРНОСТИ - екипна разработка

 

а

АННА СТОЯНОВА - 5А КЛАС

АННА СТОЯНОВА 5А КЛАС

БОРИС МЕТОДИЕВ 4А КЛАС

Танграм - човешка фигура

 

БОРИС МЕТОДИЕВ 4А клас

КАЛОЯН БОЖИЛСКИ - 5Г КЛАС

ДА НАУЧИМ ПОВЕЧЕ ЗА ЧОВЕШКОТО ТЯЛО

(ОБРАЗОВАТЕЛНА ИГРА ПО ОКОЛЕН СВЯТ ЗА 2 КЛАС)

ИГРАТА Е СЪЗДАДЕНА ОТ Г-ЖА ЦВЕТКА КОЛЕВА, НО Е ПО ИДЕИ НА УЧЕНИЦИТЕ. ЧРЕЗ НЕЯ  СЕ ДЕМОНСТРИРАХА ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ НА ПРОГРАМАТА.

 

ГЕОРГИ ГАНЕВ - 4А КЛАС

ВАСИЛ ДЕЧКОВ 5А КЛАС

ВЕНЦИСЛАВ ШУМАРОВ - 4А КЛАС